ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 เข้าร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ ลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า
กปภ.ข.2 เข้าร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ ลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา เรือโทประจักร์ จิตรีพิทย์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมด้วยหัวหน้างาน และตัวแทนพนักงานในสังกัด เข้าร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ ลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โดยจัดระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 19 มกราคม 2562 เฉพาะวันศุกร์ และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทย
..................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937