ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี เข้าศึกษาดูงานระบบ CIS ณ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)
กปภ.สาขาธัญบุรี เข้าศึกษาดูงานระบบ CIS ณ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ 4 มกราคม 2561 นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี มอบหมายให้ หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 1,2 และพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงานระบบ CIS ณ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) โดยได้รับเกียรติจาก นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้
.....................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937