ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง จัดสนทนายามเช้าประจำเดือนธันวาคม 61
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง จัดสนทนายามเช้าประจำเดือนธันวาคม 61
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง นำโดยนางพงศ์ทรัพย์ อินทรบำรุง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัดได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนธันวาคม 2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยจัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีอันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ พูดคุยปัญหาในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ทั้งนี้ได้มีการคัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำไตรมาสที่1/2562 ได้แก่นายวรพจน์ ภูมิโคกรักษ์ ตำแหน่ง หัวหน้างาน7งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย    
..........................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กรจ.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937