ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบ โดยกองตรวจสอบภูมิภาค 2
กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบ โดยกองตรวจสอบภูมิภาค 2
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองหลวง พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองหลวง หัวหน้างาน พนักงาน และงานตรวจสอบภูมิภาค 2 กองตรวจสอบภูมิภาค 2 นำโดย นายดำรงค์ศักดิ์ ฟ้าคนอง หัวหน้างาน 8 งานตรวจสอบภูมิภาค 2 และทีมงานตรวจสอบ ประชุมปิดการตรวจสอบ โดยแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน อีกทั้ง การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง กปภ. อย่างเคร่งครัด
............................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937