ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเรื่องดำเนินการขอรับรองมาตราฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
กปภ.ข.2 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเรื่องดำเนินการขอรับรองมาตราฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดยนางสาวลัดดา คุณเลิศกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปแาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมด้วยผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเรื่องดำเนินการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชสะดวก (GECC) ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 โดยมี นางสาวนทีรัย เกรียงชัยพร หัวหน้าการตลาดและแผนลูกค้าสัมพันธ์ กองลูกค้าสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ และการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับประเมินศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2561
.............................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937