ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) ส่งความสุขส่งท้ายปี 2561
กปภ.สาขารังสิต(พ) ส่งความสุขส่งท้ายปี 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

         กปภ.สาขารังสิต(พ) ส่งความสุขส่งท้ายปี 2561 มอบของที่ระลึกสำหรับผู้ใช้น้ำที่เข้ามาปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน(โอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำ) เพื่อเป็นการกระตุ้นและจูงใจให้ลูกค้ามาปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้น้ำให้เป็นปัจจุบัน ภายในเดือนธันวาคม 2561 หรือจนกว่าของที่ระลึกจะหมด
............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937