ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมส่งความสุข มอบของที่ระลึกให้ผู้ใช้น้ำ
กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมส่งความสุข มอบของที่ระลึกให้ผู้ใช้น้ำ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมส่งความสุข มอบของที่ระลึกให้ผู้ใช้น้ำที่ "ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้น้ำให้เป็นปัจจุบัน" ภายในเดือนธันวาคม 2561 โดยรับฟรี! แก้วครอบครัวประหยัดน้ำ สมุดหรือสมุดโน๊ต "รักษ์น้ำ รักษ์ชีวิต" จนกว่าของที่ระลึกจะหมด
....................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937