ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่องกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 3/2562 ไตรมาส1 เดือนธันวาคม 2561
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่องกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 3/2562 ไตรมาส1 เดือนธันวาคม 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 นางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาปากช่อง เพื่อพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานเพื่อพัฒนาในการทำงานในองค์กร ตลอดจนถ่ายทอดแนวทางการดำเนินโครงการ ผลการดำเนินงานเป้าหมายประจำเดือน การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศกาลปีใหม่และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 นอกจากนี้ มีการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 1 ได้แก่ นายเอกชัย วรรณโรจี นายช่างเครื่องกล5 สังกัดงานผลิต
.............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากช่อง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937