ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายก ร่วมกับ ส่วนราชการจังหวัดนครนายก ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ วัดชานาญรังสรรค์ อ.เมือง จ.นครนายก
กปภ.สาขานครนายก ร่วมกับ ส่วนราชการจังหวัดนครนายก ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ วัดชานาญรังสรรค์ อ.เมือง จ.นครนายก
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา นายยุทธพงศ์  พิชญาภรณ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกับ ส่วนราชการจังหวัดนครนายก หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จัดกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข ณ วัดชำนาญรังสรรค์ หมู่ที่ 4 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมี นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดย กปภ.สาขานครนายก ได้ออกบูธให้ความรู้เรื่องระบบประปา พร้อมประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำ และนำน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์มาบริการแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน
........................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937