ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมาย จัดโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ณ บ้านม่วง อ.พิมาย
กปภ.สาขาพิมาย จัดโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ณ บ้านม่วง อ.พิมาย
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา นางสัมฤทธิ์  ดีเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 1/2562 ลงพื้นที่ให้บริการพบปะผู้ใช้น้ำรายเดิม และเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ บริเวณบ้านม่วง หมู่ที่ 7 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดย กปภ.สาขาพิมาย บริการตรวจเช็คระบบประปาภายในบ้านให้ผู้ใช้น้ำโดยไม่คิดค่าบริการ พร้อมให้ความรู้คำแนะนำการใช้น้ำอย่างประหยัด และถูกวิธีแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก
..............................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937