ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรี ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักเรียนนายทหารช่างโยธา ชั้นเรืออากาศ รุ่นที่ 14
กปภ.สาขาลพบุรี ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักเรียนนายทหารช่างโยธา ชั้นเรืออากาศ รุ่นที่ 14
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมด้วย นายชินรัตน์  ใยดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และคณะนักเรียนหลักสูตรนายทหารช่างโยธา ชั้นเรืออากาศ รุ่นที่ 14 กรมช่างโยธาทหารอากาศ เพื่อศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี
...................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937