ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก GECC ณ กปภ.สาขาสมุทรสงคราม และ กปภ.สาขาสามพราน
กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก GECC ณ กปภ.สาขาสมุทรสงคราม และ กปภ.สาขาสามพราน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา กปภ.สาขาปทุมธานี นำโดย นายวินัย  สุขสุมิตร ผจก.กปภ. , นางสาวจงจิตร์  ศรีแก่นกูด ผู้ช่วย ผจก.กปภ. , นางนฤมล  ยังสิริกุล หัวหน้างานอำนวยการ , นางเบญจมาศ  ศรีธรรมพินิจ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้1 , นายรัตนะ  กำบิน หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก GECC ณ  กปภ.สาขาสมุทรสงคราม และ กปภ.สาขาสามพรานเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ศูนย์ราชการสะดวกในปี พ.ศ. 2562  โดยในการเข้าศึกษาดูงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายภูทอง ดวงเลิศ ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสงคราม และนายไอยเรศ ชัยกุล ผจก.กปภ.สาขาสามพราน พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย  
          ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่าน กปภ.สาขาปทุมธานี ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC มาแล้ว และในปี พ.ศ. 2562 ที่จะถึงนี้จะครบกำหนดในการขอรับการรับรองขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ดังนั้น กปภ.สาขาปทุมธานี จึงเดินหน้าเพื่อดำเนินการขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ต่อไป ณ สำนักงาน กปภ.สาขาสมุทรสงคราม และ กปภ.สาขาสามพราน
.................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937