ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ" ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ" ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (18 ธันวาคม 2561) เรือโทประจักร์ จิตรีพิทย์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 มอบหมายให้หัวหน้างานแผนงาน และหัวหน้างานแหล่งน้ำ เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ" ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานกิจกรรม เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งนี้ กปภ.ข.2 ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 600 ขวดในกิจกรรมดังกล่าว และส่งมอบเงินจากการร่วมบริจาคของพนักงานในสังกัดกับกิจกรรม "วันธารน้ำใจสู่กาชาดสระบุรี 2561"
......................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937