ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมและอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมและอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 โดยนายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี มอบหมายให้ นางสาวนริสา ปรีชา หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับที่ว่าการอำเภอลำลูกกา จำนวน 1,000 ขวด เพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมงาน ณ วัดพืชอุดม องค์การบริหารส่วนตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กปภ.
....................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี  
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937