ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ "คน รัก คลอง"..."ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี"
กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ "คน รัก คลอง"..."ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองหลวง มอบหมาย นางรุ่งนภา เสริมสุข หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 1 พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาการเดินรณรงค์ "คน รัก คลอง "..."ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" ในพื้นที่ที่คลองเปรมประชากร เพื่อเป็นต้นแบบในการรณรงค์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำลำคลอง และรับกล้าไม้ต้นทรงบาดาล ณ วัดเปรมประชากร ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
..............................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937