ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบ กองตรวจสอบภูมิภาค 2
กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบ กองตรวจสอบภูมิภาค 2
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองหลวง พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองหลวง หัวหน้างาน และกองตรวจสอบภูมิภาค 2 นำโดย นายดำรงค์ศักดิ์ ฟ้าคนอง หัวหน้างาน 8 งานตรวจสอบภูมิภาค 2 พร้อมทีมงานตรวจสอบ ประชุมเปิดการตรวจสอบ เพื่อแนะนำทีมงานผู้ตรวจสอบ ชี้แจงคำนิยาม วัตถุประสงค์ จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ กำหนดการสำคัญ ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ และความเห็นจากผู้บริหาร ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง
................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937