ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “คน รัก คลอง” ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “คน รัก คลอง” ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) โดย นายชัยฤทธิ์  จูสกุลวิจิตร์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (พ)  มอบหมายให้พนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเดินรณรงค์ "คน รัก คลอง" ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดีณ วัดเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี  พร้อมทั้งนำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนให้มีการรักษาความสะอาดคลองเปรมประชากรเป็นระยะทางกว่า 4.6 กิโลเมตร
...............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937