ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต (พ) เข้าศึกษาดูงานระบบ CIS กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ)
กปภ.สาขารังสิต (พ) เข้าศึกษาดูงานระบบ CIS กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (พ) นางปราณี ภาประเวช ผช.ผจก.กปภ.สาขารังสิต (พ) นำพนักงานในสังกัดเข้าศึกษาดูงานด้านการใช้งานระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ Customer Information System (CIS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงทั่วประเทศ ซึ่ง กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ได้เปิดใช้ระบบดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ กปภ.สาขารังสิต (พ) มีแผนที่จะเปิดใช้งานระบบ CIS ในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 นี้ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ทักษะในการทำงาน ถ่ายทอดแนวทางและองค์ความรู้และเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน (สแกน QR Code เพื่อชมวีดีโอ)
...........................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937