ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 จัดสัมนา "ประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง"
กปภ.ข.2 จัดสัมนา "ประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (12 ธันวาคม 2561) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 โดย เรือโทประจักร์ จิตรีพิทย์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป ผู้จัดการ หัวหน้างานอำนวยการ พนักงานพัสดุ กบร.2 และงานบัญชีเจ้าหนี้ กบง.2 เข้าร่วมสัมมนา "ประเด็นปัญหา การจัดซื้อจัดจ้าง" ณ ห้องประชุม กปภ.ข.2 โดยมี นายอภิรัตน์ เสถียรพจน์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภูมิภาค 2 ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ กปภ. ในการอบรมครั้งนี้
................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937