ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสิงห์บุรี ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และตัวแทนสาขา กปภ.เขต 10
กปภ.สาขาสิงห์บุรี ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และตัวแทนสาขา กปภ.เขต 10
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี โดยนายเฉลิมพล ประเสริฐสุวรรณ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะทำงาน และตัวแทนสาขา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เพื่อศึกษาดูงานด้านการให้บริการประชาชนตามมาตราฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ อาคารสำนักงานกปภ.สาขาสิงห์บุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับประเมินศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2561 ทั้งนี้ กปภ.สาขาสิงห์บุรี ได้ผ่านมาตราฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และได้รับการประกาศรับรองเป็นศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2561
................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937