ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปากช่องจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนตุลาคม 2561
กปภ.สาขาปากช่องจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนตุลาคม 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 กปภ.สาขาปากช่อง นำโดย นางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้จัดการการประปาพร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk  ประจำเดือนตุลาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของปีงบประมาณที่ผ่าน และ กระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในหน่วยงานรวมทั้งการทำงานเป็นทีมและเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในองค์กรเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
.........................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากช่อง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937