ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี จัดประชุมซักซ้อมผู้รับจ้างตัดมาตร-ประสานมาตร ในพื้นที่กปภ.สาขาธัญบุรี
กปภ.สาขาธัญบุรี จัดประชุมซักซ้อมผู้รับจ้างตัดมาตร-ประสานมาตร ในพื้นที่กปภ.สาขาธัญบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  นำโดยนายกฤษณ์  ก้อนนาค ผู้จัดการ กปภ.สาขาธัญบุรี  พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาธัญบุรี  และหัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 1-2 ได้ประชุมหารือปัญหาอุปสรรคร่วมกับผู้รับจ้างการตัดประสานมาตรวัดน้ำ เพื่อลดข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้ใช้น้ำ  พร้อมทั้งให้ช่วยประชาสัมพันธ์ Appication pwa1662  และช่องทางการชำระเงิน online ให้กับผู้ใช้น้ำ  เพื่อให้ผู้ใช้น้ำไม่ถูกระงับการใช้น้ำมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการลดการแจ้งเตือนเป็นจดหมายหากผู้ใช้น้ำสามารถชำระเงินได้สะดวกมากขึ้น นำไปสู่การลดการใช้กระดาษ (Paperless)ไปอีกทางหนึ่ง
..................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937