ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโชคชัย จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2562
กปภ.สาขาโชคชัย จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2562
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย นำโดยนางจรรยมณฑน์ ถวัลย์ภูวนาถ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานใน สังกัด จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2562 บริเวณ บ้านโนนม่วง หมู่ 4 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ออกให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องการดูแลระบบประปาภายในอาคาร และภายนอกอาคาร รับคำร้องเรื่องต่างๆ แนะนำวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธีพร้อมกันนี้ได้แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ใช้น้ำเป็นจำนวนมาก
..........................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937