ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี จัดโครงการเติมให้กัน ครั้งที่ 1/2562
กปภ.สาขาธัญบุรี จัดโครงการเติมให้กัน ครั้งที่ 1/2562
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี นำโดยนายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย หัวหน้างานผลิต และตัวแทนพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2562 ลงพื้นที่พบประชาชนบริเวณ หมู่บ้านวศิน คลอง 9 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  บริการตรวจสอบ/ซ่อมอุปกรณ์ประปา และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปาแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้นำหมู่บ้าน พร้อมคำชมและร้อยยิ้มจากผู้ใช้น้ำ เป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างมาก
.................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937