ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนพ.ย.2561
กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนพ.ย.2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดประชุม Morning Talk ประจำเดือนพ.ย. 61 โดยพูดคุยติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมมอบนโยบายในการทำงาน ให้ทุกคนมีความสามัคคี ช่วยเหลือกัน เพื่อให้องค์กรเข้มแข็งต่อไป
..................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937