ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 ร่วมประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง (ครส.)
กปภ.ข.2 ร่วมประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง (ครส.)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2561) เรือโทประจักร์ จิตรีพิทย์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมผู้บริหาร และผู้จัดการกปภ.สาขาในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง (ครส.) ครั้งที่ 11/2561 ณ ห้องประชุม กปภ.ข.2 เพื่อนำเสนอแผนงานเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่ายและลดอัตราน้ำสูญเสีย รวมถึงร่วมกันแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
...................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937