ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที ณ วัดบุ่งลำใย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
กปภ.สาขาสีคิ้ว เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที ณ วัดบุ่งลำใย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2561) นายกิตติพงศ์ สมพงษ์พันธ์ุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว มอบหมายให้ นางทัศน์รัตน์ เวชชัชศาสตร์ หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมออกหน่วยบริการประชาชนภายใต้โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบุ่งลำใย หมู่ที่ 13 บ้านบุ่งลำใย ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยนำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ อาทิ แผ่นพับ Water is Life, การใช้งานธุรกรรมดิจิตอล (PWA Digital Bill), คู่มือการให้บริการประชาชน ไปแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการขอติดตั้งประปา รวมถึงการบริการต่าง ๆ ของ กปภ.ซึ่งสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างมาก        
.....................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937