ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรี ลงพื้นที่ทำ Step Test เพื่อลดน้ำสูญเสีย
กปภ.สาขาลพบุรี ลงพื้นที่ทำ Step Test เพื่อลดน้ำสูญเสีย
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี นำโดยนายชินรัตน์ ใยดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี มอบหมายให้ นายอำพล นิลพันธ์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมพนักงานในสังกัด
.................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937