ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 2/2562
กปภ.สาขาชุมพวง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 2/2562
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง นำโดยนายสำรวย ปานาราช ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 2/2562 โดยชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานและหาข้อสรุปในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การทำงานตรงตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป 
................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937