ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาครบุรี จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
กปภ.สาขาครบุรี จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี นำโดยนายบันลือศักดิ์ ศรีสิทธิ์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยพูดคุยถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน พร้อมมอบหมายนโยบายในการทำงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายองค์กรต่อไป
...........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937