ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 อ่านต่อที่: https://www.pwa.co.th/news/view/70191กปภ.สาขาปากช่อง ลงพื้นที่จัดโครงการเติมใจให้กัน (Home Care ) ครั้งที่ 1/2562
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 อ่านต่อที่: https://www.pwa.co.th/news/view/70191กปภ.สาขาปากช่อง ลงพื้นที่จัดโครงการเติมใจให้กัน (Home Care ) ครั้งที่ 1/2562
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา นางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง มอบหมายให้ นางพรเพ็ญ บุญแจ้ง หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และตัวแทนพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่บริการประชาชน บริเวณบ้านเอื้ออาทร 1 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งในครั้งนี้ กปภ.สาขาปากช่อง ได้ออกให้ความรู้และสร้งความเข้าใจเรื่องการดูแลระบบประปาภายในอาคาร และภายนอกอาคาร แนะนำวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธีพร้อมกันนี้ได้แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ใช้น้ำเป็นจำนวนมาก
..............................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937