ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูง จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำบริเวณบ้านเกรา อ.โนนสูง
กปภ.สาขาโนนสูง จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำบริเวณบ้านเกรา อ.โนนสูง
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง นำโดยนางพงศ์ทรัพย์ อินทรบำรุง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่พบประชาชนบริเวณ บ้านเกรา หมู่ 11 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน ครัง้ที่ 1/2562 ออกหน่วยรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ บริการตรวจสอบ/ซ่อมอุปกรณ์ประปาและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปาแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้นำหมู่บ้าน พร้อมคำชมและร้อยยิ้มจากผู้ใช้นำ้ เป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างมาก
...............................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937