ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาผักไห่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2562
กปภ.สาขาผักไห่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2562
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน  2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ นำโดยนางกรุณา  คุ้มสว่าง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่  2/2562  เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน และติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆของ กปภ. สาขาผักไห่ และทำการคัดเลือกดาวเด่น โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือก คือนายศราวุฒ สกุลด่าน นายช่างไฟฟ้า 5
...................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937