ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาด่านขุนทด จัดโครงการใส่ใจผู้บริโภค
กปภ.สาขาด่านขุนทด จัดโครงการใส่ใจผู้บริโภค
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นายวันชัย น้อมระวี ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด และพนักงานในสังกัด จัดโครงการใส่ใจผู้บริโภค ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านแฟรง (อปท.) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ความรู้และแนวปฎิบัติมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตน้ำสะอาดตามมาตราฐาน และการตรวจาสอบคุณภาพน้ำ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นรอย่างมาก
.................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937