ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2561 (ประจำไตรมาสที่ 4/2561 ต่อเนื่องไตรมาสที่ 1/2562)
กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2561 (ประจำไตรมาสที่ 4/2561 ต่อเนื่องไตรมาสที่ 1/2562)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี (กปภ.สาขาปทุมธานี) นำโดย นายวินัย สุขสุมิตร,นางสาวจงจิตร์ ศรีแก่นกูด ผู้จัดการฯและผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2561 (ประจำไตรมาสที่ 4/2561 ต่อเนื่องไตรมาสที่ 1/2562) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคง สร้างความเชื่อมันให้กับผู้ใช้น้ำที่เข้ามารับบริการ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร พร้อมกันนี้ ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี ได้มอบรางวัลให้ นางสาวสุภาภรณ์  ใหม่กิ่ม ตำแหน่งนักบัญชี 5 พนักงานดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2561 ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อองค์กรต่อไป ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี
....................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937