ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันนี้ 19 พฤศจิกายน 2561 นำโดยนายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยหัวข้อสนทนาเป็นการติดตามประเด็นในวาระการประชุมของเดือนที่ผ่านมา และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา-อุปสรรคในการปฏิบัติงานของทุกสายงาน
................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937