ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี จัดประชุมซักซ้อมกับบริษัทอ่านมาตร ในพื้นที่ กปภ.สาขาธัญบุรี
กปภ.สาขาธัญบุรี จัดประชุมซักซ้อมกับบริษัทอ่านมาตร ในพื้นที่ กปภ.สาขาธัญบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ 16 พฤศจิกายน 2561 นายกฤษณ์  ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างาน และพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมซักซ้อมกับบริษัทอ่านมาตรที่รับผิดชอบอ่านมาตรในพื้นที่ กปภ.สาขาธัญบุรี ในเรื่องการอ่านมาตร การจัดประเภทผู้ใช้น้ำ เพื่อกำชับให้บริษัทอ่านมาตรปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้างอย่างเคร่งครัด และให้ควบคุมดูแลพนักงานอ่านมาตรให้อ่านมาตรรอบคอบยิ่งขึ้น
............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937