ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรี ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงกรองน้ำลพบุรี และสถานีสูบน้ำโคกกระเทียม
กปภ.สาขาลพบุรี ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงกรองน้ำลพบุรี และสถานีสูบน้ำโคกกระเทียม
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม
         
        เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นายชินรัตน์ ใยดี ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี มอบหมายให้ นายภัทรศักกดิ์ สิงหพานิช หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมหลังคา ทาสีอาคารและรั้ว บริเวณโรงกรองน้ำลพบุรี และสถานีสูบน้ำโคกกระเทียม เพื่อสิ่งแวดล้อมบริเวณอาคารโรงสูบน้ำ และโรงกรองน้ำให้ดูสวยงาม และสะอาดตามหลักอนามัย
.............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937