ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรี ร่วมประชุมวางแผนปฏิบัติการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ให้บริการ
กปภ.สาขาลพบุรี ร่วมประชุมวางแผนปฏิบัติการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ให้บริการ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นายชินรัตน์ ใยดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาลพบุรี ร่วมประชุมหารือวางแผนปฏิบัติงานเพื่อลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ให้บริการ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาลพบุรี
..................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937