ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมกับกปภ.สาขารังสิต(พ) เข้าร่วมโครงการพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ช่วงบริเวณคลองซอยที่ 4
กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมกับกปภ.สาขารังสิต(พ) เข้าร่วมโครงการพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ช่วงบริเวณคลองซอยที่ 4
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ 13 พฤศจิกายน 2561 นำโดยนายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดและพนักงานในสังกัดกปภ.สาขารังสิต(พ) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่และดูแลรักษาแหล่งน้ำลำคลอง คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ช่วงบริเวณคลองซอยที่ 4 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าศาลเจ้าคลองสี่ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี โดยมีนายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
...................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937