ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ ๔) ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ๔/๒๕๖๑
รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ ๔) ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ๔/๒๕๖๑
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑) นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔), เรือโทประจักษ์  จิตรีพิทย์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.๒ ผู้ช่วยผอ. กปภ.ข. ๒ ผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๒ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ๔/๒๕๖๑ โดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ การสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ๔/๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัด นำเสนอแผนงานเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่ายและลดอัตราน้ำสูญเสีย รวมถึงร่วมกันแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
..............................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937