ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาอ่างทอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
กปภ.สาขาอ่างทอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นายวรดี ชินคชบาล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง พร้อมหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงาน กปภ.สาขาอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานการปฏิบัติของแต่ละสายงาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมการเข้าสมัครศูนย์ราชการสะดวก GECC
..............................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937