ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ช่วงบริเวณคลองซอยที่ ๔ ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ช่วงบริเวณคลองซอยที่ ๔ ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) โดย นายชัยฤทธิ์  จูสกุลวิจิตร์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (พ)  มอบหมายให้พนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการ "พัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ช่วงบริเวณคลองซอยที่ ๔ "  ณ ลานอเนกประสงค์หน้าศาลเจ้าคลองสี่  ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี โดยมีนายผล ดำธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ  ภายในงานได้ ร่วมกันทำความสะอาด ขุดลอกคูคลอง และตัดแต่งต้นไม้ บริเวณโดยรอบคลองซอยที่ ๔ ในพื้นที่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านบริการประชาชน และสังคม
เมื่อวันที่  ๑๓ พฤศจิกายน 2561
..................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ)
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937