ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กองแผนและวิชาการ กปภ.ข.2 จัดประชุมรับมือปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ 1/2562
กองแผนและวิชาการ กปภ.ข.2 จัดประชุมรับมือปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ 1/2562
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา กองแผนและวิชาการ การประส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมผู้จัดการกปภ.สาขาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมหารือปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ เทศบาลตำบลหัวทะเล จ.นครราชสีมา  ในการนี้ น.ส.ลัดดา คุณเลิศกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ และร่วมรับฟังหาแนวทางป้องกัน/แก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งนำไปสู่การรับมือภัยแล้งที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากนั้น น.ส.ลัดดาฯ ประธานในพิธี ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล ในโอกาสที่อนุเคราะห์สถานที่จัดการประชุมฯ ในครั้งนี้
.............................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937