ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2561 กปภ.สาขาคลองหลวง นำโดย นายภวัต แผลงศรี ผจก.กปภ.สาขาคลองหลวง พร้อมด้วย นางสาวศศิธร ผิวสอาด ผช.ผจก.กปภ.สาขาคลองหลวง และหัวหน้างาน ร่วมกันจัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ในการประชุมหารือปัญหาอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน การจัดเตรียมเอกสารการเข้าตรวจสอบของงานตรวจสอบภูมิภาค 2 ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค การจัดทำแผนและผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 การจัดเตรียมข้อมูลการลงพื้นที่ของบริษัทที่ปรึกษา กปภ.
...................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937