ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรี สนทนายามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 1/2561
กปภ.สาขาลพบุรี สนทนายามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 1/2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี นำโดยนายชินรัตน์ ใยดี ผจก.กปภ.สาขาลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมสนทนายามยามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม กป.สาขาลพบุรี ทั้งนี้ ผจก.กปภ.สาขาลพบุรี ได้ติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ ของ กปภ.สาขา พร้อมรับมอบนโยบายเรื่องต่างๆ อาทิ การดำเนินการศูนย์ราชการสะดวก (Gecc) โครงการ Water is life และการทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวด้วย
...............................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937