ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโชคชัย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช 2561 ณ หอประชุมอำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา
กปภ.สาขาโชคชัย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช 2561 ณ หอประชุมอำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราชประจำปี 2561 ณ หอประชุมอำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง      
...........................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937