ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กองระบบจำหน่าย 2 จัดสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2561
กองระบบจำหน่าย 2 จัดสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 นำโดยนายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย 2 พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม กปภ.ข.2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของสายงานกองระบบจำหน่าย อาทิ การงดใช้กระดาษเพื่อสนองนโยบาย กปภ. 4.0 การดำเนินโครงการ Gecc ศูนย์ราชการสะดวก และการประเมินองค์กร รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ในการทำงาน เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
....................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937