ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรี เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช 2561
กปภ.สาขาลพบุรี เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช 2561
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี โดย นายชินรัตน์  ใยดี ผจก.กปภ.สาขาลพบุรี ได้มอบหมายให้นางสุดารัตน์  พวงศิลป์ หัวหน้างานงานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึก เนื่องวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี  อ.เมือง จ.ลพบุรี
...................................................
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937