ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาผักไห่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1/2562
กปภ.สาขาผักไห่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1/2562
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ นำโดยนางกรุณา  คุ้มสว่าง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่  1/2562  โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน และติดตามผลการดำเนินงานเรื่องต่างๆของ กปภ. สาขาผักไห่ พร้อมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาในการทำงาน เพื่อให้ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย
...................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาผักไห่ 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937